Vejledninger (tidl. Metropol)Seneste opdateringer

Seneste opdateringer

 • WebUntis er et internetbaseret skemasystem, der bl.a. giver adgang til at booke lokaler for personale og studerende på Metropol, og indtil videre gælder følgende regler for lokalebooking for de studerende:

  1. Der kan bookes lokaler overalt på Metropol, dog ikke Tagensvej 18. For T18 gælder der dette:Grupperummene i bygning C og D benyttes uden forudgående booking. Grupperummene kan være reserveret til mundtlig eksamen eller supervisionsuddannelsen. I givet fald vil det fremgå af infoboard ved indgangen.Booking af mødelokaler i bygning A er forbeholdt personale og eksterne gæster.
  2. Lokaler kan max bookes to dage frem (alle ugens 7 dage er medregnet)
  3. Hvis der bliver brug for lokalet til skemalagt undervisning, annulleres bookingen og lokalet skal forlades. Bookingen vil i så fald være markeret som annulleret i WebUntis.
  4. Brug "tilbage-knappen" i WebUntis programmet, hvis du skal se det foregående billede.

  Generelle regler for studerendes booking af lokaler:

  1. Der kan bookes grupperum og (som forsøgsordning frem til 1/2 2015) klasselokaler.

  2. Der kan bookes max. 2 dage frem i tiden (inkl. weekender og helligdage).

  3. Der kan bookes max. et lokale pr. bruger.

  4. De studerendes bookinger skal vige for undervisning. (dvs. at bookinger kan blive ophævet af skemalæggere og undervisere uden varsel).

  5. Hvis lokalet ikke er udnyttet senest 15 min. efter bookingtidspunktets start, er bookingen ophævet. 

  VIGTIGT!!

  Husk at annullere din booking, hvis du ikke skal bruge lokalet!!

  Dette gøres ved at underrette receptionen på den relevante lokation.

  OBS! Brug Firefox eller Chrome når du logger på WebUntis.

 • Manual WISEflow
 • Opdateret den: May 15, 2018

  Opret vejledningstider

  Manual IntraPol
 • Opdateret den: May 15, 2018

  Tilmeld dig til en vejledningstid

  Manual IntraPol
 • Manual IntraPol
 • Opdateret den: May 15, 2018

  Hent "Mit skema" til en Google kalender

  SÃ¥dan henter du dit skema til din Google kalender

  Manual IntraPol
 • Opdateret den: May 15, 2018

  Hent "Mit skema" til kalenderen i Office 365

  Hvis du skal kunne se dine kalenderaftaler, skema, mails m.m.til at kunne ses på din telefon skal du først sørge for at din Office 365 konto opdateres med kalenderinformationer fra IntraPol. Det gør du ved at følge denne vejledning.

  Når du har fulgt denne vejledning skal du sørge for at din telefon henter mails, kalenderaftaler m.m. fra Office 365. Se nærmere her:
  Hvordan henter jeg mine mails og kalenderoplysninger fra Office 365 til min iPhone/iPad?
  Hvordan henter jeg mine mails og kalenderoplysninger fra Office 365 til min Android telefon?
  Hvordan henter jeg mine mails og kalenderoplysninger fra Office 365 til min Windows telefon?

  Manual IntraPol
 • Opdateret den: May 14, 2018

  Læg et link til en lydfil ind i en opgave

  Når du afleverer en opgave kan det være en del af opgaven der består af lyd og eller videofiler. Her kan du se hvordan du uploader din lydfil og opretter et link til lydfilen som kan bruges som reference i en opgave f.eks. som bilag.

  Manual IntraPol
 • Når du afleverer en opgave i Metropol skal hele opgaven samles til én fil og afleveres i PDF format.
  PDF dokumentet vil som standard have samme navn som Word dokumentet, men kan naturligvis ændres ved at klikke her

  Manual IntraPol
 • Opdateret den: May 09, 2018

  Opret en opgaveaflevering

  Der kan oprettes flere typer af opgaver. En almindelig opgave er en opgave hvor der skal oploades en fil f.eks. et Word dokument med en opgavebesvarelse.

  Manual IntraPol