Vejledninger (tidl. Metropol)Seneste opdateringer

Seneste opdateringer

 • Opdateret den: May 22, 2018

  Hent din studiejournal som pdf fil

  Manual IntraPol
 • Opdateret den: May 22, 2018

  Hvordan bruges deltagerlisten?

  I alle grupper er der en deltagerliste. Den giver flere muligheder.

  Manual IntraPol
 • Opdateret den: May 22, 2018

  Eksportér deltagerlisten

  Manual IntraPol
 • Manual IntraPol
 • WebUntis er et internetbaseret skemasystem, der bl.a. giver adgang til at booke lokaler for personale og studerende på Metropol, og indtil videre gælder følgende regler for lokalebooking for de studerende:

  1. Der kan bookes lokaler overalt på Metropol, dog ikke Tagensvej 18. For T18 gælder der dette:Grupperummene i bygning C og D benyttes uden forudgående booking. Grupperummene kan være reserveret til mundtlig eksamen eller supervisionsuddannelsen. I givet fald vil det fremgå af infoboard ved indgangen.Booking af mødelokaler i bygning A er forbeholdt personale og eksterne gæster.
  2. Lokaler kan max bookes to dage frem (alle ugens 7 dage er medregnet)
  3. Hvis der bliver brug for lokalet til skemalagt undervisning, annulleres bookingen og lokalet skal forlades. Bookingen vil i så fald være markeret som annulleret i WebUntis.
  4. Brug "tilbage-knappen" i WebUntis programmet, hvis du skal se det foregående billede.

  Generelle regler for studerendes booking af lokaler:

  1. Der kan bookes grupperum og (som forsøgsordning frem til 1/2 2015) klasselokaler.

  2. Der kan bookes max. 2 dage frem i tiden (inkl. weekender og helligdage).

  3. Der kan bookes max. et lokale pr. bruger.

  4. De studerendes bookinger skal vige for undervisning. (dvs. at bookinger kan blive ophævet af skemalæggere og undervisere uden varsel).

  5. Hvis lokalet ikke er udnyttet senest 15 min. efter bookingtidspunktets start, er bookingen ophævet. 

  VIGTIGT!!

  Husk at annullere din booking, hvis du ikke skal bruge lokalet!!

  Dette gøres ved at underrette receptionen på den relevante lokation.

  OBS! Brug Firefox eller Chrome når du logger på WebUntis.

 • Manual WISEflow
 • Opdateret den: May 15, 2018

  Opret vejledningstider

  Manual IntraPol
 • Opdateret den: May 15, 2018

  Tilmeld dig til en vejledningstid

  Manual IntraPol
 • Manual IntraPol
 • Opdateret den: May 15, 2018

  Hent "Mit skema" til en Google kalender

  SÃ¥dan henter du dit skema til din Google kalender

  Manual IntraPol