Vejledninger (tidl. Metropol)Seneste opdateringer

Seneste opdateringer

 • Opdateret den: Jun 12, 2018

  Hvordan bruger jeg link under fildeling?

  Manual IntraPol
 • Opdateret den: Jun 12, 2018

  Upload og udpak en zip fil med mappestruktur

  Det kan være praktisk at kunne oploade flere filer på en gang, specielt hvis de er organiseret i en eller flere mapper og undermapper.

  Manual IntraPol
 • Opdateret den: Jun 12, 2018

  Find link til et sted i IntraPol

  Hvis man har brug for at linke til et andet sted i IntraPol, f.eks. en anden brugers profil, en meddelelse, en gruppe eller lignende skal man bruge webadressen til stedet. Alle steder i IntraPol har en webadresse og den er let at finde.

  Manual IntraPol
 • Opdateret den: Jun 12, 2018

  Opret en gruppe til reeksamen for EVU

  Når studerende skal til reeksamen eller af anden grund skal aflevere på et andet tidspunkt end det hold de har haft undervisningen med, skal der findes en anden gruppe hvor der afvikles tilsvarende undervisning. Når gruppen er fundet skal der oprettes en undergruppe.

  Manual IntraPol
 • Når en studerende skal til reeksamen eller af anden grund skal aflevere på et andet tidspunkt end det hold de har haft undervisning med og holdet er arkiveret, skal afleveringen foregå i WISEflow.

  Den studerende skal have en eksamensbegivenhed på sit oprindelige hold, som de mangler at afslutte. Tilmelding til eksamen sker i S427.

  Hvis den studerende mangler adgang til IntraPol skal de sættes på et aktivt hold i SIS. Der er til dette formål lavet et Reeksamenshold pr. aktivitetsafdeling. Fremsøg den aktuelle aktivitetsafdelings Reeksamensgruppe, du kan bruge søgeordet Reeksamen i Kort Betegnelse. Gruppe er aktiv frem til 2049.

   

  Manual IntraPol
 • Opdateret den: Jun 11, 2018

  Udpak downloadede opgaver

  Manual IntraPol
 • Opdateret den: Jun 11, 2018

  Download afleverede opgaver

  Manual IntraPol
 • Opdateret den: Jun 11, 2018

  Hvordan fungerer plagiatkontrol?

  Alle opgaver der afleveres i IntraPol plagiatkontrolleres automatisk. Dog må filen ikke være større end 25 Mb.

  Metropol benytter Ephorus til plagiatkontrol http://www.ephorus.com/ Ephorus kan plagiatkontrollere følgende filtyper:

  Microsoft Office Word (.doc, .docx)

  Word Perfect (.wpd)

  Adobe Acrobat (.pdf)  (Ephorus kan kun kontrollere pdf dokumenter som indeholder tekst og derfor ikke pdf filer som kun indeholder inscannede sider)

  Text dokumenter (.txt, .rtf)

  OpenOffice Text dokumenter (.odt, .sxw)

  Internet documents (.html, .htm)

  Manual IntraPol
 • Opdateret den: Jun 11, 2018

  Se en logfil over en studerendes aflevering

  I forbindelse med en aflevering kan der opstå uenighed om hvor vidt den studerende har afleveret, har åbnet afleveringen og dermed ikke længere har afleveret. Det er muligt at se en logfil over hvad den studerende har foretaget sig.

  Manual IntraPol
 • Opdateret den: Jun 11, 2018

  Giv tilbagemelding på en opgave

  Der kan oprettes flere typer af opgaver. En almindelig opgave er en opgave hvor der skal oploades en fil f.eks. et Word dokument med en opgavebesvarelse.

  Manual IntraPol