Tips og tricks i Qgis

Under løbende udarbejdelse. GIS undervisning ved Katastrofe og Risikomanageruddannelsen, Professionshøjskolen Metropol, Laurits Rauer Nielsen, 18-10-2015.

Tilføj data: Indlæs et webkort i Qgis

Tilføj data: Indlæs et webkort i Qgis

Først skal du tilføje en ”plugin”, det gøres via menupunktet ”Plugins” i topmenuen, her vælges ”Administrer og installer plugins”. Installer nu ”Open Layers Plugin”.

Gå til menupunktet web->open layers plugin og vælg et kort  

 

Shapefiler

Shapefiler

Tegne polygoner, linjer og prikker:

Opret en shapefil i menupunktet lag-dan lag->nyt shapefil lag og vælg om det skal være punkt, linje eller polygon i dialogboksen, giv også filen et navn (de andre ting springer vi over i første omgang), gem lagfilen og derefter bliver laget synligt i venstre side.

Gør laget aktivt til redigering ved at trykke på ”rediger” blyanten når laget er markeret

Begynd at tegne ved at vælge ”Tilføj objekt"

Nu kan du tegne en polygon, sætte en prik eller trække en streg, afslut ved at højreklikke, og angiv en id for polygonen/prikken/stregen i dialogboksen, f.eks. nr. 1,2,3…

Til sidst skal man trykke på blyanten igen for at afslutte redigeringen af laget  husk at gemme.

At tilføje labels (navne/beskrivelser) til et element i en shapefil

At tilføje labels (navne/beskrivelser) til et element i en shapefil

Sæt shapefillaget til redigering (blyanten), højreklik på laget og vælg ”Åbn attributtabel”, herefter tilføjes en ny kolonne (gul cirkel på figuren) og den tilføjes et navn, type ændres til tekst og bredden sættes til et passende antal tegn (blå cirkler på figuren).

 

Herefter kommer der et nyt felt i attributtabellen, som man kan skrive i ved at dobbeltklikke på det.

Nu kan det nye felt vælges som label, ved at højreklikke på shapefillaget og vælge ”Egenskaber”. Nu får man en dialogboks, hvor man kan vælge ”Labels” i venstremenuen og derefter vælge det felt, der skal bruges som label (gul cirkel), man kan også redigere sin labels udseende (blå cirkel). Når man har trykket OK/Udfør er label’en synlig på kortet.

Til sidst skal man trykke på blyanten igen for at afslutte redigeringen af laget  husk at gemme.

Udvælge en bestemt højdekurve i en kurveplan

Udvælge en bestemt højdekurve i en kurveplan

Start med at indlæse kurveplanen fra kortforsyningen.dk (se vejledningen fra kortforsyningen.dk)

Højreklik på laget i venstre side af Qgis billedet:  og vælg ”Egenskaber”. Nu fremkommer der en dialogboks, hvor I skal se på ”Generelt” øverst til venstre, og vælge forespørgselsgenerator.

Vælg det datafelt i vil se nærmere på (her ”kote” i gul, kote betyder højde over havet) og en operator (lighedstegn i blå cirkel) og tast så værdien.

Man kan evt. tjekke gyldige værdier ved at højreklikke, vælge ”egenskaber” og åbne attributtabellen.

Under løbende udarbejdelse. GIS undervisning ved Katastrofe og Risikomanageruddannelsen, Professionshøjskolen Metropol, Laurits Rauer Nielsen, 18-10-2015.

0 Kommentarer

Tilføj din kommentar

Send mig en E-mail når kommentaren bliver besvaret