Vejledninger (tidl. Metropol)ProgrammerDiverse programmer MetropoLISHvordan får jeg adgang og hvordan navigerer jeg i MetropoLIS?

Hvordan får jeg adgang og hvordan navigerer jeg i MetropoLIS?

Sådan får du adgang:

Du skal have adgang via din chef (ledelsesniveau 2). Dette søger du om via ServicePortalen under Bestilling af PC/Tablet/Mobil/Programmer og under Programmer. Husk at skrive din chefs initialer på din anmodning, så denne kan godkende, at du får adgang til systemet.

Sådan kommer du ind:

MetropoLIS er webbaseret og du skal derfor bruge en browser til at åbne MetropoLIS. Adressen er https://metropolis.phmetropol.dk/qlikview/ og den virker i de tre gængse browsere (Internet Explorer, Firefox og Chrome).

 

Sådan åbner du en applikation:

MetropoLIS indeholder en række forskellige applikationer, som indeholder nøgletal inden for hver deres kategori. På forsiden af MetropoLIS er der en oversigt over de applikationer, som du har adgang til. Du klikker blot på den ønskede applikations logo for at åbne den.

 

Sådan navigerer du rundt i en applikation

En applikation i MetropoLIS har typisk følgende opbygning:

  • Værktøjsbjælke
  • Overskriftsbjælke
  • Venstremenu
  • Hovedindhold

Værktøjsbjælken indeholder diverse funktioner til brug for navigering i data. Nogle af de vigtigste funktioner er:

  1. Clear: Når du trykker på Clear, bliver alle dine valg fjernet.
  2. Back: Hvis du vil fjerne et enkelt valg ad gangen, kan du bruge Back-knappen.
  3. Lock All Selections: Når du har foretaget en række valg, som du altid gerne vil have dine data sorteret efter, kan du låse disse valg ved at klikke på Lock All Selections.
  4. Hvis du vil fjerne en lås af valg, kan du klikke på Unlock All Selections.
  5. Add Bookmark: Når du har lavet en filtrering af data, som du gerne vil kunne vende tilbage til, næste gang du besøger MetropoLIS, så kan du lave et bogmærke til dig selv ved at klikke på Bookmark. Du kan navngive dine bogmærker, så du nemt kan finde dine relevante data.
  6. Remove Bookmark: Hvis du vil slette et bogmærke, klikker du på Remove Bookmark, hvorefter du kan vælge bogmærket i din liste over bogmærker og slette det.

Overskriftsbjælken indeholder de forskellige faner i applikationen (hvis applikationen har flere faner). Den valgte fanes overskrift er markeret med grøn farve.

Venstremenuen viser dine valgmuligheder. Dine valg er markeret med grøn farve. Dine valgmuligheder er markeret med hvid farve. De valgmuligheder, som ikke er aktive, er markeret med grå farve.

Når du foretager et valg i én boks, påvirker det dine valgmuligheder i de andre bokse.

Hovedindholdet i midten indeholder data i form af visualiseringer og/eller tal. Her er dine valg også markeret med grøn farve. I nogle af applikationerne er der en lodret valgmenu i midten af billedet, som agerer som skillelinje mellem tallene nedenfor og grafen ovenfor.

 

Tips og tricks

Hvis du ønsker at markere flere valgmuligheder, skal du holde Ctrl nede, mens du klikker på mulighederne (fx årene 2015 og 2016). Når du foretager valg i en boks, bliver boksen orange for at vise, at den er aktiv.

Vejledning udarbejdet af Marie Louise Møller, Maj 2016

0 Kommentarer

Tilføj din kommentar

Send mig en E-mail når kommentaren bliver besvaret