Vejledninger (tidl. Metropol)ProgrammerWISEflow BedømmerHvordan benytter jeg plagiatkontrollen i WISEflow?

Hvordan benytter jeg plagiatkontrollen i WISEflow?

Gå til oversigten over "Deltagere"

Du kan hurtigt danne dig et overblik over plagiatprocenten ved at scrolle ned til oversigten over "Deltagere"

Screen for plagiat

Her vil du kunne se hvor stor en procentdel af afleveringen, der er plagieret. Tryk på den procentsats du gerne vil se nærmere på.

Tilgang til plagiatrapport via Bedømmerværktøjet

Du kan også tilgå plagiatkontrollen via Bedømmerværktøjet. Dette gøres ved at åbne bedømmerværktøjet.

Tryk på plagiering

Efter du åbner bedømmerværktøjet, vil du i øverste højre hjørne nu kunne se hvor stor en procentdel af afleveringen, der er plagieret. For at kontrollere afleveringen yderligere for plagiat kan du trykke på denne knap.

Uanset hvilken indgang du har benyttet, får du nu en overordnet rapport

I den overordnede rapport har du mulighed for at se en sammenfatning af hele opgaven. I denne rapport har du ligeledes mulighed for at se nærmere på specifikke plagiatrapporter. Disse kan du klikke på for at se nærmere på.

Du får nu et eksempel på den specifikke rapport

Ved at klikke på den specifikke rapport får du som vist på følgende billede et eksempel på den passage, der er plagieret samt en kilde på, hvorfra det er plagieret. Ofte vil dette være citater eller lignende, men hvis du finder øget mistanke om plagiat, skal du følge proceduren om plagiat som findes på IntraPol

Vejledningen er udarbejdet af MIMO/MALJ maj 2018

2 Kommentarer

carsten

had betyder en advarselstrekant?

Karina

Hvis du holder musen hen over trekanten med ! i, så kommer der lidt hjælpe tekst frem. Det betyder, at der ikke er kørt plagiat på den pågældende opgave.

Tilføj din kommentar

Send mig en E-mail når kommentaren bliver besvaret