Vejledninger (tidl. Metropol)ProgrammerWISEflow Administrator - GenereltHvad gør jeg ved uenighed/forkert bedømmelse?

Hvad gør jeg ved uenighed/forkert bedømmelse?

Ofte vil det være følgende senarier der gør sig gældende - det er kun i senarie 3 Administrator er indblandet:

1. Karakteren er ikke endeligt inddateret og der er stadig åbent for bedømmelse:

  • Bedømmer der har tastet forkert retter selv

 

2. Karakteren er endeligt inddateret, men der er stadig åbent for bedømmelse:

  • Bedømmer retter selv (først muligt når begge bedømmere har afgivet bedømmelse) – OBS. begge bedømmere skal rette/inddatere på ny, også den der har skrevet rigtigt

 

3. Karakteren er endeligt inddateret og tidsfristen for bedømmelse er overskredet:

  • Administrator skal forlænge bedømmelsesfristen, hvorefter bedømmer kan rette/inddatere på ny (ved 2 bedømmere skal begge rette/inddatere på ny, også den der har skrevet rigtigt)

Du forlænger bedømmelsesfristen ved at gå til "Grundlæggende" fanen på det pågældende flow

Klik nu på kalenderen ud for "Slutdato for bedømmelse" under Tidsfrister

Vælg her den ønskede dato samt tidspunkt og gem ved at trykke på "Luk"

Bedømmerne kan nu gå ind og rette og inddatere på ny - se evt. vejledningen "Hvad gør jeg hvis der er uenighed/jeg har tastet en forkert bedømmelse?"

Udarbejdet af Malene Dahl Jakobsen d. 22.02.2018

0 Kommentarer

Tilføj din kommentar

Send mig en E-mail når kommentaren bliver besvaret