Vejledninger (tidl. Metropol)ProgrammerWISEflow BedømmerHvad gør jeg hvis der er uenighed/jeg har tastet en forkert bedømmelse?

Hvad gør jeg hvis der er uenighed/jeg har tastet en forkert bedømmelse?

Ofte vil det være følgende senarier der gør sig gældende:

1. Du har kommet til at taste en forkert bedømmelse og den er ikke endeligt inddateret og der er stadig åbent for bedømmelse:

  • Du retter selv karakteren

 

2. Der opstår uenighed eller du har kommet til at taste en forkert bedømmelse og den er endeligt inddateret, men der er stadig åbent for bedømmelse:

  • Du retter selv – OBS. hvis der er 2 bedømmere er det først muligt at rette karakteren når begge har inddateret bedømmelsen. Herefter skal begge bedømmere rette/inddatere på ny, også den der har skrevet rigtigt

 

3. Der opstår uenighed eller du har kommet til at taste en forkert bedømmelse og den er endeligt inddateret og tidsfristen for bedømmelse er overskredet:

  • Du skal kontakte administratoren på flowet som skal forlænge bedømmelsesfristen, hvorefter du kan rette/inddatere på ny (ved 2 bedømmere skal begge rette/inddatere på ny, også den der har skrevet rigtigt)
Senarie 1: Du retter karakteren ved at gå til "Afgiv bedømmelser"

1) Find den studerende det drejer sig om og tryk på den gemte bedømmelse

2) Vælg nu den korrekte bedømmelse

3) Afslut ved at trykke på "Gem"

4) Karakteren kan nu endeligt inddateres

Senarie 2: Du retter karakteren ved at gå til "Afgiv bedømmelser"

1) Find den studerende det drejer sig og tryk på den røde bedømmelse

2) Vælg nu den korrekte bedømmelse

3) Afslut ved at trykke på "Inddatér bedeømmelse"

Senarie 3: Når administrator har forlænget bedømmelsesfristen kan du gå ind og taste og inddatere bedømmelsen på ny - se senarie 2

Udarbejdet af Malene Dahl Jakobsen, d. 22.02.2018

0 Kommentarer

Tilføj din kommentar

Send mig en E-mail når kommentaren bliver besvaret