Vejledninger (tidl. Metropol)ProgrammerWISEflow Administrator - FLOWhandinHvordan bruger jeg fanen "Avanceret"? - FLOWhandin

Hvordan bruger jeg fanen "Avanceret"? - FLOWhandin

Her har du mulighed for at sætte nogle særlige indstillinger på flowet, som ændrer på flowets standardopsætning og knytter sig til den specifikke flowtype

Log på WISEflow og vælg fanen "Administrator"

Vælg det aktuelle flow du vil arbejde med

Vælg fanen "Avanceret"

Her skal du tage stilling til følgende:

1. Hvis denne indstilling markeres, vil det være muligt for flowets interne bedømmere at uploade opgaveformulering og eventuelt ekstramateriale dertil.

2. Skal karakterer automatisk synkroniseres til SIS, når de er afgivet af bedømmere - sæt da flueben her. OBS. Det anbefales kun at gøre dette til prøver, som slutter med en mundtlig prøve, da karakterer ellers bliver frigivet ad hoc og de studerende dermed modtager karakterer på forskellige tidspunkter.

3. Du kan sætte en "buffer" til forsinket aflevering her. Dette vil ikke kunne ses af de studerende.

4. Her kan du definere en øvre grænse for hvor mange filer det skal være tilladt at aflevere. Hvis der ikke angives noget (eller der angives 0), kan der afleveres et vilkårligt antal filer.

5. Når deltagere afleverer deres besvarelse, har de som udgangspunkt mulighed for at trække den tilbage (og aflevere igen) så længe afleveringsfristen ikke er nået. Med denne indstilling kan der sættes en restriktion på tilbagetrækning, så besvarelsen kun kan afleveres én gang.

6. Her har du mulighed for at klikke af hvis det er et krav at deltageren skal aflevere præcis det antal filer du definerede i punkt 4.

7. Hvis det er et krav at alle filer skal være i PDF format, kan det markeres her.

8. Hvis det ikke er muligt for deltagere at trække besvarelsen tilbage, kan du give adgang til bedømmelse allerede umiddelbart efter aflevering. Bedømmere vil modtage en notifikation, når der afleveres og de kan så allerede der gå ind og læse og bedømme opgaven.

9. Denne indstilling tillader bedømmere adgang til besvarelse umiddelbart efter aflevering, selvom bedømmelsesperioden endnu ikke er startet formelt. Det vil sige at bedømmerne kan gå ind og læse besvarelsen, men kan ikke afgive bedømmelse før den formelle bedømmelsesperiode starter. Forudsætter at flowet er sat op med "Ingen tilbagetrækning".

Hvis du har klikket af i "Ingen tilbagetrækning" samt "Individuel bedømmelsesperiode"

er det muligt at indstille en individuel bedømmelsesperiode ved at trykke på "Indstil". Der er her 2 muligheder:

1. Længden på buffer-perioden: Mange deltagere afleverer deres besvarelse, kort før deltagerperioden slutter. Denne buffer-periode angiver en tidsperiode, før deltagerperioden slutter, hvor bedømmerne ikke modtager notifikationer.

2. Længden på individuel bedømmelsesperiode: Dette angiver længden (i dage) på, hvor lang den individuelle bedømmelsesperiode er.

Vejledning udarbejdet d. 23.11.2017 af Malene Dahl Jakobsen

0 Kommentarer

Tilføj din kommentar

Send mig en E-mail når kommentaren bliver besvaret