Vejledninger (tidl. Metropol)ProgrammerWISEflow Administrator - FLOWmultiHvordan benytter jeg deltagelsesindstilinger i FLOWmulti?

Hvordan benytter jeg deltagelsesindstilinger i FLOWmulti?

Vælg fanen administrator og gå til dit oprettede flowmulti i fanen grundlæggende

Tril ned på siden til du kan se "Deltagelsesindstillinger"

Klik på "Administrér alle indstillinger"

Du kan også vælge at klikke på blyanten, hvis du kun skal rette i de tre anviste felter, men der er flere indstillinger at tage stilling til

Klik på "Rediger alle" eller redigér en af gangen ved klik på den lille blyant

1. Hvis der flueben i dette felt anvendes FLOWlock browseren

2. Du kan redigere deltageradgangskoden her eller slette den helt hvis den ikke er nødvendig (Den er et krav ved brug af FLOWlock). Denne kode angiver deltagerne når prøven starter

3. Du kan redigere adgangskode til gangvagt her eller slette den helt hvis den ikke er nødvendig (Den er et krav ved brug af FLOWlock). Denne kode skal deltagerne angive, når prøven slutter og kan undervejs under prøven benyttes af eksamensvagt til at tildele mere tid osv. Den må ikke udleveres til studerende før ved afslutningen af prøven.

4. Du kan her vælge, om flowet skal køre med et lavere sikkerhedsniveau på FLOWlock-browseren end normalt. I praksis betyder det, at deltagere kan afslutte browseren uden brug af gangvagtens adgangskode,

5. Som udgangspunkt har deltageren ikke adgang til at gennemse sin besvarelse efter aflevering, eftersom aktiviteter ikke i samme omfang kan genbruges, hvis de er tilgængelige for deltagerne efterfølgende. Med denne indstilling kan du vælge at gøre besvarelsen tilgængelig for deltageren.

6. Hvis aktiviteten er sat op til automatisk at validere deltagerens svar, kan du vælge at gøre resultatet af denne validering tilgængelig for deltageren efter aflevering. Dette vil først være tilgængeligt for deltageren, når den sidste deltager har afsluttet flowet.

7. I visse tilfælde med FLOWlock er det hensigtsmæssigt at formene deltagere adgang til deres computers filsystem, selvom der opstår netværksproblemer. Hvis dette tilvælges, er det kun gangvagten, der er i stand til at lave lokale sikkerhedskopier fra deltagerens computer.

8. Når en forfatter laver en aktivitet, er det muligt at indstille spørgsmål, så de kan give løbende feedback til deltageren, om det valgte svar er korrekt eller ej. Med denne indstilling kan du aktivere/deaktivere feedbackmuligheden administrativt på hele aktiviteten.

9. Dette giver deltageren adgang til en opsummering over den bedømte besvarelse pointtildeling, når bedømmelsesperioden er slut og bedømmelse er inddateret. Point sat af automatisk validering, såvel som af bedømmere, bliver vist. Tekstlig feedback vises kun, hvis det eksplicit er delt af bedømmeren. Hvis der er flueben her kan deltagerne se denne opsummering efter prøven.

Hvis udvalgte deltagere skal have særlige vilkår knyttet til ovenstående kan dette indstilles i "Indstillinger pr deltager"

Klik på blyanten ud for den eller de studerende, der skal have særlige indstillinger.

Vejledningen er udarbejdet af MIMO, november 2017

0 Kommentarer

Tilføj din kommentar

Send mig en E-mail når kommentaren bliver besvaret