Vejledninger (tidl. Metropol)ProgrammerWISEflow Administrator - GenereltHvordan udfylder jeg detaljer? (MED SIS-integration)

Hvordan udfylder jeg detaljer? (MED SIS-integration)

I nederste venstre hjørne af grundlæggende fanen finder du detaljer. Det er her du går mere i dybden med hvilken eksamen du har med at gøre.

Anonymiserede deltagere

Ved anonymiserede deltagere kan du hente hjælp ved at klikke på det lille "i" og få en mere beskrivende hjælpetekst frem (den sorte boks).

Du kan i højre side vælge mellem et flow-løbenummer eller et Metropol-ID. Hvis du vælger flow-løbenummer vil de studerende blive tildelt et nummer, hvilket betyder at bedømmer ikke kan se de studerendes navne, men kun flow-løbenummeret. Vælger du Metropol-ID, vil det være den studerendes studienummer bedømmer kan se. Du vil som administrator altid kunne se de studerendes navn og studienummer uanset hvad du vælger.

Hvis eksamen ikke er anonym sprænges dette punkt over.

Anonymiserede interne bedømmere

Her kan du sætte et hak hvis du ikke ønsker at den interne bedømmer skal være synlig for de studerende. Eksterne bedømmere vil aldrig være synlige.

Ekstramateriale tilladt

Der sættes hak her, hvis de studerende skal kunne aflevere ekstramateriale ud over selve besvarelsen. Det er i ekstra materiale tilladt at aflevere alle slags filer (word, pdf, excel mm.)

Individuelle opgaver

Hvis der er særskilt opgaveformulering til hver enkelt deltager skal du sætte et hak her. Du kan se her (linkt til vejledning som endnu ikke er udarbejdet) hvordan du tildeler en opgaveformulering på den enkelte deltager

Bedømmelsesinddatering

Der vil som default altid være hak i "Bedømmelsesinddatering". Dette betyder at bedømmerne skal registrere endelig bedømmelse inden bedømmelsesperioden er ovre. Hvis ikke der er hak her, vil bedømmelserne ikke kunne eksporteres til SIS.

ECTS

ECTS kommer direkte fra SIS såfremt det forefindes.

Bedømmelsesform

Bedømmelsesformen kommer direkte fra SIS såfremt det forefindes.

Gruppeform

Du kan vælge mellem tre forskellige gruppeformer. Tryk på den lille sorte pil for at vælge hvilken gruppeform der skal være på dit flow.

Opdateret d. 16.11.2017 af Malene Dahl Jakobsen

0 Kommentarer

Tilføj din kommentar

Send mig en E-mail når kommentaren bliver besvaret