Vejledninger (tidl. Metropol)ProgrammerWISEflow Forfatter Hvordan tildeler jeg korrekt nøgleord i indholds- og aktivitetsbank i WISEflow (taxonomi)

Hvordan tildeler jeg korrekt nøgleord i indholds- og aktivitetsbank i WISEflow (taxonomi)

”Forfatter-rollen” i WISEflow muliggør at undervisere kan oprette strukturerede test og multiple choice.

Forfatteren kan oprette en række spørgsmål kaldet indhold i egen indholdsbank og derefter evt. dele dem med kolleger. Herefter kan indhold sammensættes til en såkaldt aktivitet. Dette kan gøres enten manuelt eller automatisk, hvis der er fyldestgørende nøgleord. Man kan således både have en indholdsbank og en aktivitetsbank.

Det er derfor essentielt, at den enkelte forfatter (og evt. den som indholdet/aktiviteten er delt med), kan genfremfinde indhold og aktiviteter. For at dette kan lade sig gøre, skal der angives sigende og meningsfulde nøgleord.

Tildeling af nøgleord følger helt overordnet nogle simple regler som støtter sig til gældende regler for præfix for uddannelser

Taxonomi for nøgleord i indholdsbanken er som følger:

  • Uddannelsen benævnes ud fra det præfix, der også anvendes i nomenklaturen fx ERG for Ergoterapeutuddannelsen.
  • Herefter angives nøgleord for enten semester fx ”1.sem”, modul fx ”3. modul”
  • Endelig angives fag i besluttet forkortelse fx ”Ana” for anatomi, ”ERN” for ernæring ”jk” for jordmoderkundskab og lignende. Det er op til den enkelte uddannelse at finde et passende antal nøgleord, der dækker fagligheden
  • Angiv egne initialer fx mimo så andre ved, hvem der har oprettet spørgsmålet.
  • Herefter angives evt. yderligere nøgleord som ikke er dækket af en sigende titel på indholdet.

Der kan efterfølgende filtreres og søges i indholdet på både titler og nøgleord.

Der angives ikke hvilken prøve/eksamen indholdet er blevet brugt til ej heller årstal/periode. Dette anføres som nøgleord under selve aktiviteten - se nederst.

Indholdsbanken

1. Her skriver du dine nøgleord til indholdsbanken ud fra ovennævnte anvisninger

Aktivitetssbanken

1. Her skriver du dine nøgleord til aktivitetsbanken ud fra disse anvisninger: anfør som minimum periode for afvikling fx e16 eller f17

2. Navngivningen af selve aktiviteten følger navngivning af flows

Der kan efterfølgende filtreres og søges i aktiviteter på både titler og nøgleord.

Vejledningen er udarbejdet af Mia Mørkeby Johnsen 23. marts 2017

0 Kommentarer

Tilføj din kommentar

Send mig en E-mail når kommentaren bliver besvaret