Vejledninger (tidl. Metropol)ProgrammerWISEflow Administrator - GenereltHvordan tilmelder/framelder jeg studerende i SIS? (S427)

Hvordan tilmelder/framelder jeg studerende i SIS? (S427)

Hvis der er studerende, som skal frameldes prøven, gøres det i S427 (1).

Her skal der fremsøges på tre parametre: Gruppe (2), pr. dato (3) og fagindhold (4). Sæt ”N” ved studerende som ikke skal til prøve (5). Det vil altid være muligt at tilmelde studerende igen, som er blevet frameldt, også når flowet er oprettet/aktiveret.

Yderligere info

Data mellem SIS-DK og WISEflow holdes opdateret, og sker det at en studerende eks. stopper på uddannelsen, vil den pågældende heller ikke fremgå af deltagerlisten i WISEflow længere.

Vær dog opmærksom på at WISEflow ikke sletter, men kun deaktiverer, brugere på et flow, der allerede er startet for deltageren.

Vigtige informationer:

- Når deltagerperioden er afsluttet, kan der ikke længere synkroniseres nye tilmeldte studerende ind via SIS.

- Hvis man efterfølgende overskriver felter i WISEflow, som er hentet over fra SIS, så vil netop disse felter ikke længere synkroniseres.

- For at SiS-integrationen skal fungere er det vigtigt at opdateringsfeltet ’bemærkning’ enten er tomt eller indeholder præcis samme information for alle studerende. Det er vigtigt i forhold til at SiS Webservicen skal tolke det som den samme unikke eksamen, alle studerende er opskrevet til.

Revideret af MALJ og KRSO d. 23. november 2017

0 Kommentarer

Tilføj din kommentar

Send mig en E-mail når kommentaren bliver besvaret