Billedstørrelser til Sitecore IntraPol

Desktopvisning: På grund af sitets responsive visninger og fleksible layout med mulighed for, at skjule venstre og højre kolonne på mange sider, er det svært at anbefale en størrelse til alle placeringer. De anbefalede størrelser passer til hjemmesidens desktopvisning og går ud fra, at hverken venstre eller højre kolonne er skjult via sidekonfigurationen.

Det betyder, at billederne vil passe på alle sider, der ikke har skjulte kolonner, med mindre disse kolonner som udgangspunkt ikke findes på siderne. Billedstørrelserne passer endvidere til begge desktop-visninger samt til tablet-visningen.

Mobil-visningen: Er lidt mere kringlet, da den bredeste mobilvisning vil kræve et større billede end den største desktop-visning. I den største del af mobilvisningen vil man altså opleve, at billeder med de anbefalede størrelser ikke fylder hele sidebredden.

1. Indholdssider

Billede indsat i feltet ”Billede” på indholdsside

500px

Billedet venstrestilles, men det er meningen at det skal fylde hele sidebredden.

Billede (herunder video) i brødtekstfelt på indholdsside  fuld bredde

500px. (Video vil typisk være 500px x 375px)

Billede i brødtekstfelt på indholdsside  ”halv” bredde

200px - fordi 200px giver en bedre balance på siden end halvdelen (500/2=250px)

2. Karrusel

På underforsider, hvor der ikke er en venstre kolonne:

870px

På sider, hvor der er en venstre kolonne:

570px

3. Højrekolonnebokse

3a) Tekstboks

Billede indsat i brødtekstfelt i tekstboks

240px * 170px. (Højden på 170 px vejledende, men bør ikke afviges med mere end + / - 15 px)

3b) Billedboks

Standard baggrundsbillede

270px * 190px. (Højden på 190px vejledende, men bør ikke afviges med mere end + / - 15 px)

4. Billede i EVU-widget

Billede i højreboks

240px * 170px. (Højden på 170 px vejledende, men bør ikke afviges med mere end + / - 15 px)

5. Billede i kantinemenu-widget

Billede i kantinemenu-widget

Widget ikke klar til test, men det bliver enten 270px eller 240px bredde.

6. Nyheder

6a) I listevisning på forsiden

Billeder i listevisninger skalerer systemet automatisk ned på baggrund af billederne angivet på selve nyheden

6b) I listevisning i nyhedsoversigt

Billeder i listevisninger skalerer systemet automatisk ned på baggrund af billederne angivet på selve nyheden

6c) I selve nyheden

Billede over overskrift  fuld bredde

800px

Billede over overskrift - venstrestillet

270px

Billede i brødtekstfelt  fuld bredde

800px

Billede i brødtekstfelt  halv bredde

270px

6d) Bredde på video

Fuld bredde = 800 px * 450 px. (Evt. anden højde, hvis videoformatet er anderledes.)

Alternativt gerne et af de to standardformaterne på YouTube:

640px bredde * 360 px

560px bredde * 315 px.

Forklaringer:

Bredden på videoer kan være lidt problematiske, da vi ikke selv kan styre videoens proportioner. Hvis videoen skal fylde hele sidens bredde, så skal den fylde 800px. Ved de fleste videoer vil dette dog nok resultere i, at videoen enten skal vises som meget høj, eller med sorte kanter til begge sider af videoen. De sorte kanter vil dog nok forsvinde af sig selv, når videoen vises i lister, hvor bredden er noget mindre end på selve nyhedssiden.

Kort og godt, så vil en video i fuld bredde video skulle være 800px, men hvis man ikke ønsker de sorte kanter og kan leve med, at videoen ikke fylder hele sidens bredde, så brug i stedet den størrelse videoen har fra kilden.  

 

Vejledning udarbejdet juni 2014

1 Kommentarer

Thomas Worm

Det vil være en forbedring af vejledningen, hvis der kom enten

a) links til sider, der viser eksempler på de anviste billedformater

b) screenshots fra IntraPol der viser det anvendte billedformat

Tilføj din kommentar

Send mig en E-mail når kommentaren bliver besvaret