Vejledninger (tidl. Metropol)ProgrammerSitecore Adgang til Sitecore (IntraPol)Hvordan oprettes nye brugere til Sitecore IntraPol?

Hvordan oprettes nye brugere til Sitecore IntraPol?

For at kunne oprette og redigere i sider på IntraPol som redigeres med Sitecore er det nødvendigt at blive godkendt som bruger af Sitecore

IntraPolkoordinatoren afgør om en bruger skal have adgang til sitecore

Når IntraPolkoordinatoren vurderer at en bruger skal have adgang til at bruge Sitecore, indmeldes ønsket via ServicePortalen http://service.phmetropoldk, med navnet og initialerne på den person som ønskes oprettet som bruger af Sitecore. Desuden skal det angives hvilken rolle brugeren skal have. Der er følgende roller:

  1. Junior_editor: En editor der kan redigere i uddannelsens egne sitecoresider og herunder oprette nye sider. Denne editor er tiltænkt studentermedhjælpere.
  2. Metropol_editor: Kan det samme som Junior_editor samt oprette nyheder. Denne editor er tiltænkt lokale redaktører og IntraPol-koordinatorer.
  3. Sitecore IntraPol Editor UCD. En editor som kan redigere i UCD's område i Sitecore. Denne editor er tiltænkt lokale redaktører og IntraPol-koordinatorer på UCD.
  4. Super_editor: Kan redigere i alt på IntraPol. Denne editorrolle er tiltænkt centrale redaktører som skal kunne ændre i informationsarkitekturen. Denne rolle skal godkendes af IntraPolenheden.Det sørger itsupport for.
  5. Sitecore IntraPol Administrator ADM. Øverste niveau. Kan administrere brugere, roller og som de eneste opdatere hele sitet. Det er kun systemadministratorer der har denne rettighed.

Itsupport behandler kun sager, som er modtaget fra IntraPolkoordinatorer anført på følgende liste: Information og vejledning --> Hjælp til --> IntraPol --> IntraPolkoordinatorer

Èn gang om året tjekkes der op på hvem som har adgang på de enkelte uddannelser. Dette sker i maj måned. Den lokale IntraPolkoordinator har til opgave at have styr dette. Hermed vil der blive ryddet op i listen og udmeldt brugere som ikke længere har behov for deres adgang.

 

Vejledningen er udarbejdet af Henrik Abildgaard april 2014

0 Kommentarer

Tilføj din kommentar

Send mig en E-mail når kommentaren bliver besvaret