Vejledninger (tidl. Metropol)ProgrammerSitecore Brug af Sitecore (IntraPol)Hvordan laves undersiden der indeholder den enkelte studieaktivitetsmodel?

Hvordan laves undersiden der indeholder den enkelte studieaktivitetsmodel?

Under den enkelte uddannelse oprettes en række undersider, der indeholder den enkelte studieaktivitetsmodel.Brug igen den almindelige skabelon ”Indholdsside”, som du også brugte ovenfor, til at oprette et antal undersider svarende til antallet af modeller, der anvendes på den enkelte uddannelse. Navngiv undersiderne for de enkelte moduler efter formlen <uddannelsens forkortelse + modulets nummer>, fx KRM modul 1

For at få en ekstra bred side, der gør det lettere at vise studieaktivitetsmodellen i et læsbart format, anbefales det at skjule højre kolonne, hvor der ellers normalt er kontaktoplysninger eller andre højrekolonnebokse.

Inddrag højre kolonne

Inddrag højre kolonne

Det kunne se sådan ud:

Det kunne se sådan ud:
  1. Klik på den underside du vil redigere
  2. Rul ned til feltet: "Brødtekst" og klik på: "Vis redigeringsværktøj"

Dermed kommer du til Sitecore editor til brødtekst

Dermed kommer du til Sitecore editor til brødtekst
  1. Vælg fanebladet: "HTML"
  2. Indsæt nu den indlejringskode / embedkode, du hentede på websitet med PH-sektorens webgrafikværktøj. Se her hvordan: Hvordan henter jeg indlejringskoden til studieaktivitetsmodellen?
  3. Klik nu på: "Accepter"

Gem og udgiv herefter siden

Gem og udgiv herefter siden
  1. Klik på: "Gem"
  2. Klik herefter på fanebladet: "Udgiv"
  1. Klik på: "Udgiv"
  2. Klik herefter på undermenuen: "Udgiv element"

Klik på: "Næste"

Klik på: &quot;Næste&quot;

Vælg indstillinger for udgivelse

Vælg indstillinger for udgivelse

Dette er standardindstillingerne som fungerer fint

Klik nu på: "Udgiv"

Klik nu på: "Færdig" for at afslutte

Vejledningen er udarbejdet af henrik Abildgaard marts 2014

0 Kommentarer

Tilføj din kommentar

Send mig en E-mail når kommentaren bliver besvaret