Vejledninger (tidl. Metropol)ProgrammerSitecore Brug af Sitecore (IntraPol)Hvordan laver jeg en overordnet indgangsside til studieaktivitetsmodellen?

Hvordan laver jeg en overordnet indgangsside til studieaktivitetsmodellen?

Denne side skal naturligvis kun laves én gang for hver uddannelse.

Log på Sitecore

Log på Sitecore
 1. Klik ned gennem stistrukturen
 2. til menupunktet ”Studieaktivitetsmodel”, der ligger under "Information og vejledning" -> "Studierelateret" -> " Studieaktivitetsmodel"

Her opretter du en ny side, der skal fungere som overordnet indgangsside for uddannelsen som helhed

Her opretter du en ny side, der skal fungere som overordnet indgangsside for uddannelsen som helhed
 1. Klik på den uddannelse du skal lave en indholdsside for
 2. Klik på: "Indholdsside"
 3. Navngiv nu indholdssiden (navnet på uddannelsen)
 4. Klik på: "OK" for at gemme
  Indholdssiden placerer sig som en underside til
  https://intrapol.phmetropol.dk/information-og-vejledning/Studierelateret/Studieaktivitetsmodel.aspx

Indholdet på den overordnede indgangsside bør være noget i denne stil:

Indholdet på den overordnede indgangsside bør være noget i denne stil:

Denne side har adressen: https://intrapol.phmetropol.dk/information-og-vejledning/Studierelateret/Studieaktivitetsmodel/KRM.aspx

Med andre ord:

 1. En liste (eventuelt udformet som en tabel) med links til de enkelte sider med modellen for de enkelte moduler
 2. En henvisning til ”Generel information om modellen” (link til https://intrapol.phmetropol.dk/information-og-vejledning/Studierelateret/Studieaktivitetsmodel.aspx)
 3. En kontaktperson på uddannelsen, der kan svare på spørgsmål om modellens indhold på den pågældende uddannelse.

Vejledningen er udarbejdet af Henrik Abildgaard marts 2014

0 Kommentarer

Tilføj din kommentar

Send mig en E-mail når kommentaren bliver besvaret