Vejledninger (tidl. Metropol)ProgrammerSIS Leksikon Q - SSTÅ - arbejdsgang for koordinatorer - EVU

STÅ - arbejdsgang for koordinatorer - EVU

Formål og rammer for STÅ-indberetning

STÅ (studenterårsværk) indberetninger foretages 4 gange om året (kvartalsvis). 1 STÅ = 60 ects point.

1Q: jan-mar. 2Q: apr-jun. 3Q: jul-sep. 4Q: okt-dec. Fristerne for indberetning af de enkelte kvartaler er ca. en måned efter kvartalets afslutning.

Formålet med denne arbejdsgang er at sikre, at al dokumentation er samlet og korrekt sagsbehandlet, i forhold til opfyldelse af reglerne for at modtage STÅ.

Birte Werenskiold står for den overordnede koordinering af STÅ indberetningen for Metropol på Efter- og videreuddannelsesområdet.  

Arbejdsdokument S403

S403 er et datatræk fra sis, som laves af STÅ-gruppen i god tid inden kvartalets start. Denne fil ligger på:  

G:\EVU-STÅ\ årstal\kvartal\aktivitetsafdeling\S403

Procedurerne for de enkelte trin i processen, fremgår af S403. Den for holdene ansvarlige koordinator, følger beskrivelserne til hver kolonne.    

Kort opsummeret er arbejdsgangen en kontrol af, om alle betingelser for modtagelse af STÅ er opfyldt:

  • Tjek af antal studerende
  • Tjek af STÅ for fagindhold
  • Tjek af opkrævninger, betalinger og rykkerprocedurer
  • Tjek af A702 - om alle har en betalingsdato og om evt. betalingstilsagn er tastet
  • Indscanning af betalingstilsagn, kontrakter og deltagerlister ved fakturering udenom SIS

Tjek af udbud på UG foretages af STÅ funktionsgruppen (se  vejledning - link til vejledning om hotkey, som Hans har lavet)

 

 

 

 

Udarbejdet af Betina Hocke (BEHO) og Gitte Holm Nielsen (GTNI) Juli 2015

0 Kommentarer

Tilføj din kommentar

Send mig en E-mail når kommentaren bliver besvaret