Vejledninger (tidl. Metropol)ProgrammerSIS Leksikon Q - SRevalidenter og rekvirenter - oprettelse og fakturering i SIS - Fælles

Revalidenter og rekvirenter - oprettelse og fakturering i SIS - Fælles

Vejledningen består af 2 dele. 1) Oprettelse af revalident - (S294) og 2) Fakturering af rekvirent - (A424, N438, N494)

Vær opmærksom på, at en person der får betalt sin uddannelsen af f.eks et jobcenter er en revalident og jobcenteret er en rekvirent.

Oprettelse af revalident i S294

Ņbn S294 og læg den studerendes data ind

Højreklik og vælg undermenuen "Rekvirenter"

Herved åbnes billede S304.

Udfyld S304 korrekt

1) Start og slutdato, samme datoer som fagets i A326.

2) Rekvirent= overnummer  til rekvirentafdeling (et overordnet nummer for den afdeling, der betaler)

3) Rekvirent type = betegnelse fra FIVU se link http://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/videregaende-uddannelse/studieadministrative-systemer/studieadministration-sis/vejledninger/filer/faq_181_nyerekvirenttyper.pdf

4) Rekvirent afdeling = institutionsnummeret på afdelingen, der skal betale for den studerende. I dette eksempel er det samme institutionsnummer, men det kan være 2 forskellige numre.

Holdident skal IKKE udfyldes.

Perioden kan være modulets æ¦ngde, dvs. som i A326 eller hvis betalingstilsagnet/blanketten fra jobcentret angiver en kortere periode, så indsæt denne.

OBS VIGTIGT. Der må ikke ændres i eksisterende linjer, så nye perioder skal oprettes nedenfor.

 

Find institutionsnummeret i S077

Find institutionsnummeret i S077

Oprettelse i S304 sker oftest på baggrund af en kontrakt med betaler, så tast betalingstilsagnet i A702 på gruppen med det samme. Så den studerende kommer med i STŅ indberetningen.

2. Fakturering af rekvirent

Revalidenter KAN IKKE faktureres med deres hold (fordi der skal CPRnr på deres faktura og der må ikke være CPRnr på de andres faktura), så giv rekvirenten pris 0 kr, fakturerer holdet først og dernæst rekvirenten.

Åbn A424 for faget:

Den studerende oprettes med R i Deb. Type- vælg evt. via F9.

 

Der skal sendes 2 fakturaer vedrørende en revalident fordelt på 3 gebyrtyper pr fag/hold:

Åbn N438 for at opkræve gebyrerne.

Første faktura er gebyret (dvs. den opkrævning/pris hele holdet betaler). Gebyrtype ÅUxxxx (hvor xxxx er = uddannelsesordning) vælges i A421:

Opkrævningsline 1) undervisningsgebyr (i N438 skal der stå J i "Gebyr med STŅ-grundlag" og  J i "Medtag CPR-nummer)

Anden faktura er bygningstaxameter og taxametertilskud. Gebyrtype vælges i A421. (i N438 skal der stå N i "Gebyr med STŅ-grundlag og J i "Medtag CPR-nummer)

Opkrævningsline 2) bygningstaxameter: Brug Gebyrtype BYGTAX. Denne kontostreng er lagt ind med rigtige numre (pengene går direkte til koncernbyg)

Opkrævningslinie 3) taxametertilskud: Brug Gebyrtype UV-TAX. Finanskontonr er lagt ind. Du skal selv indsætte de resterende numre (det samme som undervisningsgebyret)

Husk J'et i "Medtag CPR-nummer" og N’et til samlet opkrævning kun er til opkrævninger, der stiles til landets Jobcentre vedrørende rekvirenter.

Når dette er gjort er den studerende opkrævet i Navision, og herefter køres aktivitetsdebitorliste N494.

Udarbejdet af Betina Hocke (BEHO) og Gitte Holm Nielsen (GTNI) Juli 2015

0 Kommentarer

Tilføj din kommentar

Send mig en E-mail når kommentaren bliver besvaret