Registrering af orlov - Grund

Orlovsårsager

Når en studerende får brug for orlov, er der forskellige muligheder, hvoraf nogle får konsekvenser for retten til SU.

B = Barselsorlov SU fortsætter

O = Orlov SU stoppes

SYG = Sygdom  SU fortsætter

FSTU = Frivillig Studiefri SU stoppes

TSTU = Tvungen Studiefri SU fortsætter

M1 = Merit  kort pause (15 ECTS) SU fortsætter

M2 = Merit  lang pause (30 ECTS) SU stoppes

Hvis en orlov eller studiefri periode skal forlænges må man ikke ændre i den indtastede periode, men oprette en ny linje med den forlængede periode.

 

Sådan registreres en orlovsperiode

Hent den studerende på Ctrl H (Hurtighop) og S294 - tast cpr.nr. og tryk F8.

Højreklik i øverste del af billedet og marker "Orlovsperioder".

Registrer start - og sluttidspunkt for orlovsperioden samt orlovsårsag og gem F10.

 

Registrering af gruppeplacering

Gå tilbage til S294, højreklik og vælg Gruppeplacering.

  1. Tast start- og slutdato for orlovsperioden (betegnelser relaterer til den enkelte uddannelse).
  2. Tast betegnelsen og tidspunkt for genoptag af uddannelsen, herved opstår en ny slutdato.

Gå tilbage til forsiden S294 og tilret sluttidspunkt for forventet afslutning af uddannelsen.

Noter

Højreklik i det øverste billede af S294 og noter evt. begivenheden i "Noter".

Vejledningen er udarbejdet af ANDU og ANWI - JULI 2015

1 Kommentarer

Anna Scott Nielsen

Jeg vil meget gerne at vi satte følgende søgeord på denne vejledning
Studieplaner
Særlige Studieplaner
Mange tak
Hilsen
Anna

Tilføj din kommentar

Send mig en E-mail når kommentaren bliver besvaret