Gebyrtyper A421 - KP Fælles

Denne arbejdsgangbeskrivelse omhandler, hvordan du finder en gebyrtype, der er gældende for KP Navision. HUSK kun at vælge gebyrtyper, hvor Økonomisystemet er NAVISION KPH (dette ses nederst i billede A421).

Vejledningen er opdelt i:

 • Almindelige aktiviteter dvs al grundudddannelse, hyldevarer på VU (almindelig åbent udbud, katalogkurser og lignende)
 • Rekvirerede aktiviteter dvs. særlige hold afvikles pba en kontrakt.

Gebyrtyperne oprettes af økonomiafdelingen. Hvis du mangler en gebyrtype så skriv til regnskabscontroller@kp.dk

Regnskabscontroller vedligeholder en oversigt med Gebyrer, som du finder i onedrive klik her i dette ark fremgår Projektkonto STED og Dim 5 Sagsalias. Denne løsning er midlertidig og tidligere UCC medarbejder skal benytte det, link der er sendt via mail og hedder Gebyrtyper 6. marts. Dokumentet Gebyrtyper 6. marts" er delt med medarbejdere, der fakturerer og hvis du ikke har adgang, så skriv til evu@kp.dk

Konteringsvejledningen med alle Sagsalias finder du her:

”UCC”: https://portal1.ucc.dk/Service-og-support/For-medarbejdere/Oekonomi/Regnskab/Sider/default.aspx

”Metropol”: https://intrapol.phmetropol.dk/information-og-vejledning/Hjaelp_til/Oekonomi-AN

Gebyrtyper og Sagsalias skal bruges i forbindelse med opkrævning i SIS. Vær opmærksom på, at gebyrtyper:

 • der er oprettet med Sagsalias (se eksempel 2 nedenfor) er klar til brug for fakturering. Fakturering er beskrevet i dette link: Fakturering Åben uddannelse - KP Fælles
 • uden Sagsalias skal have tilføjet både Sagsalias og STED (se eksempel 1, 3 eller 4 nedenfor), når de skal lægges på som gebyrtyper i A422/A424

 

Almindelig aktiviteter  - 4 typer

Gebyrtyperne fremsøges i A421. Ovenfor ses 4 forskellige eksempler på gebyrtyper for almindelig aktiviteter.

1) Gebyrtypen for grunduddannelse, undervisningstakst (denne indeholder både undervisningtakst og bygningstakst) til brug for opkrævning af revalidenter (studerende der får deres uddannelse betalt af kommunen, jobcenteret eller lignende aktører). Fremsøg U0000V, der er gældende for alle grunduddannelser og udfyld herefter Projektkonto (STED) og Dim. 5 (sagsalias)   Revalidenter og rekvirenter - oprettelse og fakturering i SIS - KP Fælles

2) Et eksempel fra åben uddannelse - almindeligt åben udbud. I gebyrtypen er indsat sagsalias i Dim. 5. Gebyrtypen fremsøges ved at skrive Vxxxx% (hvor xxxx er uddannelsesordningen).

Når du søger kan procenttegnet være:

 • H = Hyldevarer. Gælder for alle uddannelser undtagen Diplomuddannelsen i pædagogik, der har 3 nedenstående muligheder:
 • O = Hyldevarer. Opvækst, Trivsel og Læring
 • S = Hyldevarer. Skole, Undervisning og Læring
 • V = Hyldevarer. Uddannelse, Vejledning og Erhverv

Så hvis det er f.eks Diplom i ledelse finder du gebyrtypen ved at søge V8830H og så fremdeles. Stedkontoen (afdelingen/aktivitetsafdelingen) er inkluderet i aliaskonteringen.

3) Gebyrtypen for fagspecifikke moduler bruges på tværs af alle videreuddannelser, derfor skal både Projektkonto (STED) og Dim. 5 (sagsalias) udfyldes. Gebyrtypen fremsøges ved at skrive V4652H.

4) Gebyrtypen for indtægtsdækket virksomhed (IDV) - vær obs på, at den viste gebyrtype er med moms, der findes en tilsvarende uden moms (I4120U). Når du bruger gebyrtypen for IDV skal du udfylde Projektkonto (STED) og Dim. 5 (sagsalias).

 

Rekvirerede aktiviteter - 4 typer

1) Et eksempel fra rekvireret åben uddannelse. I gebyrtypen er indsat sagsalias i Dim. 5. Gebyrtypen fremsøges ved at skrive Vxxxx% (hvor xxxx er uddannelsesordningen).

Når du søger kan procenttegnet være:

 • R = Rekvireret. Gælder for alle uddannelser undtagen Diplomuddannelsen i pædagogik, der har 3 nedenstående muligheder:
 • T = Rekvireret. Opvækst, Trivsel og Læring
 • U = Rekvireret. Skole, Undervisning og Læring
 • E = Rekvireret. Uddannelse, Vejledning og Erhverv

Så hvis det er f.eks Akademuddannelsen i i beskæftigelse finder du gebyrtypen ved at søge V4190R.Stedkontoen (afdelingen/aktivitetsafdelingen) er inkluderet i aliaskonteringen.

2) Gebyrtypen for fagspecifikke moduler bruges på tværs af alle videreuddannelser, derfor skal både Projektkonto (STED) og Dim. 5 (sagsalias) udfyldes. Gebyrtypen fremsøges ved at skrive V4652R.

3) Gebyrtypen for indtægtsdækket virksomhed (IDV) - vær obs på, at den viste gebyrtype er med moms, der findes en tilsvarende uden moms (I4120U). Når du bruger gebyrtypen for IDV skal du udfylde Projektkonto (STED) og Dim. 5 (sagsalias).

Vejledningen er udarbejdet af Sadie Sanderson (sasa) og Betina Hocke (beho) marts 2019

0 Kommentarer

Tilføj din kommentar

Send mig en E-mail når kommentaren bliver besvaret