Omstillingsfonden

Kort om Omstillingsfonden

Rammen for modtagelse af tilskud fra Omstillingsfonden er beskrevet i udmøntningsbrev om Omstillingsfonden af den 14. juni 2018. Forenklet beskrevet handler det om, at en bestemt målgruppe studerende (faglærte og ufaglærte i beskæftigelse) kan modtage 10.000 kr. årligt.

Der er særlige omstændigheder i forhold til opkrævning af deltagerbetaling, hvor den studerende enten får hele deltagerbetalingen dækket af Omstillingsfonden eller kun delvis - nedenfor er arbejdsgangen beskrevet i de to tilfælde.

Alt information samt opdaterede blanketter findes her

Hvis hele deltagerbetalingen dækkes af Omstillingsfonden

  • Den studerende skal have påført gebyrtype V-OM i A424
  • Kontostrengen skal være den samme som på andre studerende på holdet (formålskonto, projektkonto og dim.6).
  • Betaleren er MFIVU004 ML, deb.type er N. Forfaldsdato er den første i førstkommende måned i kvartalet efter * og beløbet er det samme som deltagerbetalingen.
  • Der skal faktureres i SIS (N438 m.m.), men der skal gives besked til debitor@kp.dk om, at denne faktura IKKE skal sendes ud til kunden, men at den skal udlignes med betalingen fra fakturaanmodningen til Omstillingsfonden.

I forhold til indberetning skal de studerende behandles som på rekvirerede forløb dvs. at der i A702 skal indtastes et J og institution MFIVU004 ML

* Holdstart:  Q1: 1. maj, Q2: 1. august, Q3: 1. november og Q4: 1. februar

Hvis kun dele af deltagerbetalingen dækkesaf Omstillingsfonden

  • Skal der laves to gebyrlinjer med fordeling af beløb i A424, således at den resterende del opkræves arbejdspladsen/den studerende jf. oplysninger på tilmelding. Sæt betalingsdatoen forskelligt til Omstillingsfonden og arbejdsgiver og lav dem i 2 forskellige N438 kørsler
  • Gebyrlinje til arbejdsgiver er den samme som hos de studerende på holdet, der ikke er omfattet af Omstillingsfonden
  • Gebyrlinje til Omstillingsfonden følger reglerne nævnt ovenfor

I forhold til indberetning så er det betalingsdatoen fra arbejdsgiver, der skal fremgå i A702 (hvilket sker automatisk).

Vejledningen er udarbejdet af Charlotte Sedam (CHSE) og Betina Hocke (BEHO) Maj 2019

0 Kommentarer

Tilføj din kommentar

Send mig en E-mail når kommentaren bliver besvaret