Omstillingsfonden

Kort om Omstillingsfonden

Rammen for modtagelse af tilskud fra Omstillingsfonden er beskrevet i udmøntningsbrev om Omstillingsfonden af den 14. juni 2018. Forenklet beskrevet handler det om, at en bestemt målgruppe studerende (faglærte og ufaglærte i beskæftigelse) kan modtage 10.000 kr. årligt.

Der er særlige omstændigheder i forhold til opkrævning af deltagerbetaling, hvor den studerende enten får hele deltagerbetalingen dækket af Omstillingsfonden eller kun delvis - nedenfor er arbejdsgangen beskrevet i de to tilfælde.

Alt information samt opdaterede blanketter findes her

Hvis hele deltagerbetalingen dækkes af Omstillingsfonden

VU Optag er ansvarlige for:

  • Den studerende skal have påført gebyrtype V-OM i S313/ og opkræves med denne i A424.
  • Kontostrengen skal være den samme som på andre studerende på holdet (formålskonto og dim.5 (Alias)).
  • Betaleren er MFIVU004 ML, deb.type er N. Beløbet er det samme som deltagerbetalingen. Forfaldsdato er 31. marts (for opstart i 1Q), 30.juni (for opstart i 2Q), 30. september (for opstart i 3Q), 31. december (for opstart i 4Q)

Charlotte Sedam (CHSE) og Betina Hocke (BEHO) er ansvarlige for:

  • Der skal faktureres i SIS (N438 m.m.), men der skal gives besked til debitor@kp.dk om, at denne faktura IKKE skal sendes ud til kunden, men at den skal udlignes med betalingen fra fakturaanmodningen til Omstillingsfonden.

VU Afholdelse er ansvarlige for:

  • I forbindelse med indberetning skal de studerende behandles som på rekvirerede forløb dvs. at der i A702 skal indtastes et J og institution MFIVU004 ML

 

Hvis kun dele af deltagerbetalingen dækkes af Omstillingsfonden er der følgende tilføjelse til ovenstående

VU Optag er ansvarlige for:

  • At der oprettes to gebyrlinjer med fordeling af beløb i A424. Den gebyrlinje, der ikke vedrører Omstillingsfonden skal håndteres som almindelige studerende og der opkræves til den betaler, som den studerende har oplyst i forbindelse med tilmelding.

VU Afholdelse er ansvarlige for:

  • At opkræve egenbetalingen/den almindelig fakturering. Dette gøres på samme måde som alle andre studerende.
  • I forbindelse med indberetning skal de studerende behandles som på rekvirerede forløb dvs. at der i A702 skal indtastes et J og institution MFIVU004 ML

Vejledningen er udarbejdet af Charlotte Sedam (CHSE) og Betina Hocke (BEHO) Maj 2019 - Opdateret Juli 2019.

0 Kommentarer

Tilføj din kommentar

Send mig en E-mail når kommentaren bliver besvaret