Komme-gå-tid

Dette afsnit er kun relevant for medarbejdere i Koncernbygninger, der skal registrere, hvornår de begynder og afslutter arbejdsdagen.

Andre medarbejdere har mulighed for at bruge registrering af komme-gå-tid til at udregne deres arbejdstid. Det skal understreges at denne form for brug er helt frivillig, og at der ikke er nogen automatisk overførsel af registreret komme-gå-tid til feltet ud for kontoen "1000000 Almindelige arbejdsopgaver"

1. 1. Vælg fanebladet "Registrering"

2. Klik på "0.00" under den dato, hvor du vil registrere komme-gå-tid

Et nyt vindue lukker op

Et nyt vindue lukker op

1. Angiv ud for "Fra kl." og "Til kl."

2. Klik på "Gem" for at gemme

Der er mulighed for at indtaste flere komme- og gå-tider på en og samme dag

Der er mulighed for at indtaste flere komme- og gå-tider på en og samme dag

1. Når du har gemt dine komme- og gå-tider, klikker du "Tilbage"

2. mTID vil nu ud for "Komme/Gåtid" have beregnet dagens samlede arbejdstid

3. Bemærk at komme- og gå-tiden ikke overføres til feltet ud for kontoen "1000000 Almindelige arbejdsopgaver". Det felt skal udfyldes særskilt.

4. Når feltet ud for kontoen "1000000 Almindelige arbejdsopgaver" er udfyldt med det antal timer der er registreret vil

5. feltet "Difference" vise 0.00

Timeregnskab

Timeregnskab

På fanebladet ”Opgørelse” kan du finde en oversigt over månedens samlede timeregnskab, hvis du vælger følgende i venstre side af billedet:

  1. Først kan du vælge måned og år
  2. I drop-down menuen ud for ”Type” markerer du ”Timer”
  3. Tryk på den grønne knap ”Go”

Timeoversigt

Du får her en oversigt over månedens planlagte og præsterede timer.

Den daglige arbejdstid vil fremstå som en ”minussaldo”, indtil der er registreret enten arbejdstimer eller fravær. Saldoen ved månedens afslutning vil blive overført til den følgende måned.

Alle medarbejdergrupper har en normperiode samt dertil hørende retningslinjer for, hvordan saldoen håndteres ved udløb af denne normperiode. Når din normperiode udløber, bliver din saldo overført efter retningslinjerne for din medarbejdergruppe. Du kan se Metropols retningslinjer for hhv. undervisere og medarbejdere omfattet af flexordning på intranettet. [link] Ledere, chef- og specialkonsulenter er ikke omfattet af flexordninger.

Vejledningen er udarbejdet af Henrik Abildgaard maj 2013

0 Kommentarer

Tilføj din kommentar

Send mig en E-mail når kommentaren bliver besvaret