Registrering af arbejdstid

Åbn mTID

Åbn mTID

1. Vælg fanebladet "Registrering"

2. Vælg i kalenderen den dato, du skal registrere arbejdstimer for

3. Vælg visningen: "Skema" og

4. intervallet "Dag", "Uge" eller "Måned"

5. Følg linjen ud for kontoen "1000000 Almindelige arbejdsopgaver" under den dato, du vil registrere arbejdstid for og klik i cellen. Når du klikker i en valgt celle, kommer der blå baggrund, som indikerer,

at nu kan du skrive i cellen. I den valgte celle skriver du det antal timer og minutter, du har arbejdet den pågældende dag. Tid skal angives i antal timer og minutter adskilt af punktum. Eksempel: 8 timer og 50 minutter angives som 8.50

6. Som billedet ovenfor viser, kan du altid se din aktuelle saldo på en selvvalgt dato. Saldoen vil altid stå under dit navn, når du står på fanebladet ”Registrering”

Vejledningen er udarbejdet af Henrik Abildgaard maj 2013

0 Kommentarer

Tilføj din kommentar

Send mig en E-mail når kommentaren bliver besvaret