Over- og merarbejde (O/M-arbejde)

Arbejdstid: svarer til antallet af arbejdsdage i den pgldende mned gangete med dagsnormen p 7timer og 24 minutter (for fuldtidsansatte).  

Åbn mTID

Åbn mTID

1. Når du står på fanebladet "Registrering"

2. I visningen "Skema"

3. Kan du se det gennemsnitlige daglige arbejdstimetal.

Hvis du af din leder er blevet pålagt O/M-arbejde

Hvis du af din leder er blevet pålagt O/M-arbejde

1. Angiv det samlede antal arbejdstimer den pågældende dag ud for "1000000 Almindelige arbejdsopgaver".

Bemærk at mTID automatisk beregner særligt tillæg for medarbejdere i Driften, der registrerer arbejdstimer i weekenderne. Der skal således ikke registreres noget i O/M-arbejde.

2. I feltet med teksten "AA 01 O/M arbejde" skal du anføre de timer, du er blevet pålagt som O/M-arbejde, her 1.00 time

 

3. De resterende timer vil indgå i dit timeregnskab.

O/M-timer nedskrives, når du registrerer fravær som ”Afspadsering O/M-arbejde”, se afsnit om fravær.

Hvis O/M-timer skal udbetales, skal du udfylde en blanket til udbetaling af over/merarbejde, som underskrives af dig og din leder og sendes til HR. Blanketterne finder du på intranettet under Personale  Arbejdstid.

Særligt om overarbejde for AC’ere med Rådighedstillæg

Du kan som AC'er med rådighedstillæg pålægges op til 20 timer i kvartalet som led i din rådighedsforpligtigelse. Hvis du af din leder er blevet pålagt et antal arbejdstimer som led i din rådighedsforpligtelse, skal du taste timerne som O/M-arbejde i mTID. Se afsnit 6, trin 1 og 2.

mTID vil indenfor hvert kvartal modregne 20 registrerede O/M-arbejdstimer.

Vejledningen er udarbejdet af Henrik Abildgaard maj 2013

0 Kommentarer

Tilføj din kommentar

Send mig en E-mail når kommentaren bliver besvaret