Er du registreret korrekt i mTID?

Check at du er registreret rigtigt i mTID

1. Klik på fanebladet "Registreringer" i oppe i højre hjørne af skærmen

2. Tjek i den gule linje, der starter med teksten "Daglig arbejdstid", hvad der står i parentesen. Koden i parentesen angiver hvilket ansættelsesforhold, du er registreret med i mTID

Ansættelsesforholdet er angivet i en slags kodesprog. Fx kan der i parentesen stå koden "UV-AC" for visse grupper af undervisere, og der kan fx stå "ADM "for administrativt ansatte

Hvis du er tvivl om, hvorvidt du er registreret rigtigt i mTID, kontakt da supporten for mTID på tlf. 72 48 75 22.

Vejledningen er udarbejdet af Henrik Abildgaard maj 2013

0 Kommentarer

Tilføj din kommentar

Send mig en E-mail når kommentaren bliver besvaret