Hvordan bruges gruppelister?

Gruppelisterne kan bruges til at administrere adgange til grupper eller ved invitation af brugere til et arangement eller lignende.

Oversigt over præfiks til gruppelister
Institut/Enhed
Afdeling Underafdeling Præfix
KA og stabe
Rektor


REK_

Kommunikation

KOM_

Ledelses- og kommunikationssekretariatet

LKS_
KA
Bygninger

BYG_


Bygningsdrift
BYG_


Reception
BYG_

Digitalisering og Information

DIGI_


Bibliotek DIGI_


Digitalisering og administrativ udvikling
DIGI_


Digitalisering og Teknologisk Didaktisk Udvikling
DIGI_


Digitalisering, udvikling og support
DIGI_


Infrastruktur
DIGI_

EVU Forretningsudvikling

EFU_

HR

HR_


Ledelsesstøtte og kompetenceudvikling
HR_

Studieservice

STU_


Studieservice 1 Grunduddannelserne
STU_


Studieservice 2 Optagelse
STU_


Studieservice 3 EVU
STU_

Økonomi

OEK_


Regnskab OEK_
Institutter
Institut for Teknologi ITE


ITE_

Bioanalytikeruddannelsen
BIO_

Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen KRM

KRM_

 Laborantuddannelsen

LAB_

PBA i Laboratorieteknologi

LPF_

Radiografuddannelsen
RAD_
Institut for Sygepleje ISY


ISY_

Sygeplejerskeuddannelsen
ISY_
Institut for Velfærdsfaglig EVU


IVE_
Institut for Fysioterapi og Ergoterapi IFE


IFE_

Ergoterapeutuddannelsen
ERG_

Fysioterapeutuddannelsen
FYS_

Praksis- og Innovationshuset

PRIHU_
Institut for Ernæring og Jordemoderkundskab IEJ


IEL_

Professionsbachelor i Ernæring og Sundhed

ESU_

Bachelors Degree in Global Nutrition and Health

GNH_

Jordemoderuddannelsen

JOR_
Institut for Socialt Arbejde ISA

ISA_

Socialrådgiveruddannelsen
ISA_
Institut for Skole og Læring SOL


SOL_

Læreruddannelsen
SOL_
Institut for Pædagogisk EVU IPE


IPE_

Nationalt Center for Erhvervspædagogik NCE

NCE_

Lærerfaglig EVU LEVU

LEVU_
Institut for Ledelse og Forvaltning ILF


ILF_

Ledelsesuddannelserne
LED_

Forvaltningsuddannelserne
FORV_

Eksterne enheder
Natur- og Kulturformidleruddannelsen


NAT_

UC Diakonissestiftelsen

UCD_

UC Diakonissestiftelsen Sygeplejerskeuddannelsen

SYD_

3K på UC Diakonissestiftelsen

3KD

Vejledningen er udarbejdet af Henrik Abildgaard 10 marts 2017. Opdaterer 17. juli 2017

0 Kommentarer

Tilføj din kommentar

Send mig en E-mail når kommentaren bliver besvaret