It-systemer og servicesIntraPol OpgaveafleveringHvordan registrerer og uploader jeg mit afgangsprojekt til UC Viden studenterportalen?

Hvordan registrerer og uploader jeg mit afgangsprojekt til UC Viden studenterportalen?

OBS: ”Du skal være opmærksom på, at du inden upload skal slette evt. personfølsomme/personhenførbare oplysninger fra dit BA-projekt, f.eks. personnummer el. lignende.”

Aflevering af afgangsprojekt i IntraPol:

Når du har afleveret dit afgangsprojekt får du dette billede. Se her hvordan du afleverer din bacheloropgave i IntraPol: Hvordan afleverer jeg en opgave?

Skal du aflevere i UC Viden kan du bruge dette link: Direkte link til UC Viden: https://www.ucviden.dk/admin/anonymous/editor/studentprojecteditor.xhtml?tenant=UCM&language=da
Vejledning
kan ses her: Hvordan registrerer og uploader jeg mit afgangsprojekt til UC Viden studenterportalen?

 1. Klik her for at registrere din besvarelse til UC Viden studenterportalen.
Vælg type af opgave og uddannelse
Vælg type af opgave og uddannelse
 1. Vælg hvilken type opgave du vil aflevere.
 2. Vælg hvilken uddannelse du går på.
Vælg Professionshøjskolen Metropol
Vælg Professionshøjskolen Metropol
 1. For at vælge din uddannelse, tryk på pilen udfor Professionshøjskolen Metropol.
 2. Eller fremsøg den ved at skrive "Professionshøjskolen Metropol".
 3. Klik på din uddannelse.
Tilføj forfattere til opgaven
Tilføj forfattere til opgaven
 1. For at tilføje en forfatter tryk her. Skal du tilføje mere end en forfatter, tryk her igen efter du har udfyldt information om forfatteren.
Tilføj information om forfatter
Tilføj information om forfatter
 1. Udfyld felterne om forfatter
Tilføj vejleder
Tilføj vejleder
 1. For at tilføje vejleder tryk på tilføj vejleder.
Tilføj information om vejleder
Tilføj information om vejleder
 1. Skriv information om vejleder.
 2. Har du en ekstern vejleder skal du oprette den eksterne vejleder
Projektinformation
Projektinformation
 1. Angiv titel på din opgave, evt. også på engelsk.
 2. Hvis opgaven har en undertitel, angiv den her, evt. også på engelsk.
 3. Skriv her en kort resumé om opgaven. Det vil gøre det nemmere for andre at se, hvad opgaven handler om. Evt. også på engelsk.
 4. Angiv den evt. udgivende institution.
Tilføj dato, sprog og keywords/emneord for opgaven
Tilføj dato, sprog og keywords/emneord for opgaven
 1. Angiv udgivelsesdato.
 2. Vælg sproget opgaven er skrevet på.
 3. Angiv antal sider i opgaven.
 4. Vælg fra listen keywords/emneord for opgaven. På den måde bliver den nemmere at fremsøge for andre.
Tilføj opgaven som dokument
Tilføj opgaven som dokument
 1. Tryk her for at tilføje opgaven.
 2. Har opgaven billag tryk her.
 3. Links til opgaven kan tilføjes her.
Tilføj opgave
Tilføj opgave
 1. Tilføj dokumentet ved enten at trække filen ind i feltet, eller ved at trykke på "gennemse" og find filen.
 2. Angiv opgavens titel.
 3. Angiv hvor tilgængelig opgaven skal være. Se betydningen af de forskellige tilgængeligeheder nedenfor.
 4. Vælg dato fra hvornår tilgængligheden skal træde i kraft.

"Frit tilgængelig - Ingen begrænsning" betyder at opgaven er synlig for alle, både for personer, der er tilknyttet og ikke er tilknyttet professionshøjskolerne. Projektet kan derfor findes på bl.a. Google og andre søgemaskiner.

"Internt tilgængeligt" betyder at opgaven kun er tilgængelig for studerende og medarbejdere på alle professionshøjskoler efter logon.

"Backend - Tilgængelig for Pure-brugere" betyder at opgaven ikke bliver tilgængelig i UC Viden studenterportalen, men kun for UC Viden redaktører.

Eksternt samarbejde

I dit projekt kan du have mere eller mindre tæt samarbejde med en ekstern institution, organisation eller virksomhed, fx har du aftalt med en institution, at du følger nogle børn eller foretager et interview. Definitionen på, om du skal registrere et eksternt samarbejder er, at ”problemformuleringen er givet af/accepteret af en ekstern samarbejdspartner”.

Det kan betyde en eller flere af følgende ting:

• Din eller din gruppes samarbejdspartnere har formuleret problemstillingen

• Du eller din gruppe har drøftet projektets problemstilling (hvad handler projektet om?) med en eksterns samarbejdspartner, fx en skole, en institution eller en virksomhed. Problemstillingen er evt. blevet tilpasset efter dialogen med samarbejdspartneren

• Din eller din gruppes samarbejdspartnere har efterspurgt det færdige projekt, fordi de har udtrykt interesse for projektets problemstilling og/eller resultater.

Tilknytning til et forsknings- eller udviklingsprojekt

I dit projekt skal du have et mere eller mindre tæt tilknytning til et forsknings- eller udviklingsprojekt, som en underviser på Metropol gennemfører. Et forsknings- eller udviklingsprojekt er defineret på følgende måde:

”Forskning og udvikling omfatter: skabende arbejde foretaget på et systematisk grundlag for at øge den eksisterende viden, og udnyttelsen af denne viden til at udtænke nye anvendelsesområder.”

Definitionen af, om du skal angive, at du er tilknyttet et forsknings- eller udviklingsprojekt på Metropol er, at:

Du eller din gruppe har aftalt med en underviser i Metropol, at jeres projekt indgår som en del af et forsknings- eller udviklingsprojekt, fx kan dit eller din gruppes projekt have indsamlet kvalitative eller kvantitative data til forsknings- eller udviklingsprojektet, eller dit eller jeres projekt har belyst en lille del af et større projekt.

 1. Angiv hvis dit projekt har en eksterne samarbejdspartner. Hvis du vælger ”Har ekstern samarbejdspartner”, skal du angive institutionens, organisationens eller virksomhedens navn, eks. Herlev Hospital.
 2. Angiv hvis dit projekt er tilknyttet et af Metropols forsknings- eller udviklingsprojekter og angiv forsknings- eller udviklingsprojektets titel
Gem opgave
Gem opgave
 1. Vælger du at sætte flueben i boksen "fortroligt", er hverken din registrering eller din opgave synlig i UC Viden studenterportalen.
 2. Her får du vist hvordan din indberetning ser ud inden du afleverer den.
 3. Tryk på gem for at registrere og uploade din afgangsprojekt.

Vejledning udarbejdet af Mikkel Rask Christensen oktober 2014. Opdateret den 20. juni 2017

0 Kommentarer

Tilføj din kommentar

Send mig en E-mail når kommentaren bliver besvaret