It-systemer og servicesIntraPol Uddannelsesbyggeren (mest for IntraPolkoordinatorer)Hvorfor er der ingen skemabrikker på mit hold i IntraPol? (grunduddannelserne)

Hvorfor er der ingen skemabrikker på mit hold i IntraPol? (grunduddannelserne)

Der kan være flere årsage til at skemabrikker ikke vises i IntraPol. Dette er en lille fejlsøgningsinstruks for grunduddannelserne.For at skemabrikkerne skal havne de rigtige steder i IntraPol skal der være overensstemmelse mellem holdnavnet i SIS, Webuntis og IntraPol.

Åbn Wenuntis

  1. Klik på: "Stamdata"
  2. Vælg: "Klasser"
  3. Skriv den klasse du søger efter og
  4. Klik på: "Udfør søgning"

Du får nu en liste over klasser der passer til din søgning

Se i kolonnen: "Alias". Disse alias skal være nøjagtigt de samme som er i uddannelsesbyggeren på baggrund af SIS aktiviteten

Kontroller nu i uddannelsesbyggeren :

Kontroller nu i uddannelsesbyggeren :
  1. Klik på dein uddannelse
  2. Find det rigtige modul og klik på det

Klik nu på ikonet for "Rediger"

Klik nu igen på ikonet for "Rediger"

Eksemplet (bioe13apbl21) (1) viser hvordan aliaset du fandt i webuntis skal se ud. Det er sammensat sådan:

De tre første tegn (1-2-3) "bio" angiver uddannelsen

De tre næste tegn (4-5-6)  her "e13" er KUN et eksempel på hvilken årgang der har modulet. Det er ikke nødvendigvis det rigtige. Dette er det eneste som vil ændre sig fra årgang til årgang og behøver ikke at være det rigtige for dette hold jævnfør nomenklaturen: Holdnomenklatur i SIS Hvilke tegn der "rigtigt" skal stå her kan du se på næste billede

Det næste tegn (7) angiver klassen "a" som er angivet under punktet (2) (Indikator 0-1 tegn)

de sidste tegn (8-9-10-11-12) "pbl21" angiver gruppebetegnelsen.  Denne er i uddannelsesbyggeren angivet under punktet (3) "GROUP"

  1. Ved grupperingskoden YEAR, CLASS, LINE eller GROUP finder du årgangen her
  2. Ved grupperingskoden CROSS finder du årgangen under perioder. Periode 1 og 2 referer her til f14 og periode referere her til e14

Disse årgangskoder er de rigtige koder der skal sættes ind i eksemplet ovenfor for at koden er rigtig og kan sammenlignes med det alias du fandt i webuntis i starten

I eksemplet fra før kunne man se navnet bioe13apbl21. Af ovenstående kan man se at e13 skal erstattes med e12 og det rigtige for årgang e12 vil være bioe12apbl21 og dette svarer til det alias der blev fundet i webuntis.

Vejledningen er udarbejdet ag Henrik Abildgaard maj 2014

0 Kommentarer

Tilføj din kommentar

Send mig en E-mail når kommentaren bliver besvaret