Brug fremmøderegistrering

Fraværsregistrering skal være aktiveret som tjeneste i gruppen. Se her hvordan du redigerer i tjenester: Tilføj eller fjern tjenester (venstre menuer) for en brugergruppe

Klik på hvert af de underliggende punkter for at se en detaljeret beskrivelse.

Gå til afholdelsesgruppen og klik på: "Fremmøderegistrering"

Når fremmøderegistreringen åbner vises:

 1. Undervisningsblokke fra den aktuelle måned
 2. Det er ikke muligt at krydse af tilbage i tiden før du har åbnet for det
 3. Fravær indtil nu viser fraværsprocenten indtil nu med de registreringer der er foretaget indtil nu
 4. "Fravær i alt" viser fraværsprocenten hvis der er fremmøde resten af undervisningsblokkene
 5. Klik her hvis en bruger ikke skal fremgå af listen f.eks. fordi vedkommende er underviser. De vil så fremgå af listen: "Ignorerede brugere"
 6. Sæt flueben her hvis du vil se alle undervisningsblokke i forløbet
 7. Sæt flueben her hvis du vil åbne for muligheden for at registrere tilbage i tiden
Hvis der er nogle af undervisningsblokkene der ikke skal tælle med i fravær:
Hvis der er nogle af undervisningsblokkene der ikke skal tælle med i fravær:
 1. Hold musen over den undervisningsblok der ikke skal tælle med
 2. Klik nu på: "Ignorer"
 3. Undervisningsblokken vil nu fremgå under: "Ignorede undervisningsblokke"
 4. Klik her hvis du fortryder

Vejledningen er udarbejdet af Henrik Abildgaard juli 2014. Opdateret 8.maj 2018

0 Kommentarer

Tilføj din kommentar

Send mig en E-mail når kommentaren bliver besvaret